Close

Clinical tools

Generel

Lægehåndbogen

Aaaa

UpToDate

Aaaa

Sundhedsstyrelsen (SST) – Nationale Kliniske Retningslinjer

Aaaa

Medinfo.dk – Klassifikationer og Inddata (KID), Sundhedsstyrelsen

Diverse klassifikationer, der anvendes ved indberetning til forskellige systemer, herunder Landspatientregisteret, publiceres i en hierarkisk træstruktur på medinfo.dk. Tjenester omfatter bl.a. Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) og diagnoser, som kan anvendes ved udfyldelse af dødsattesten.

eDok

Aaaa

Undersøgelser og prøver

Aaaa

Analysefortegnelsen

Aaaa

Clinical genetics – MedGen

Aaaa

NBV – Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM)

Aaaa

Pharmacology

Medicin.dk Professionel

Aaaa

Interaktionsdatabasen

Aaaa

Janusinfo

Aaaa

List of medicines affecting the ability to drive

Aaaa

Neuro

Neurologisk undersøgelse

Aaaa

Cardiovascular

NBV – Dansk Cardiologisk Selskab

Aaaa

NBV – Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

Aaaa

EKG.nu

Aaaa

Pulmonary

NBV – Dansk Lungemedicinsk Selskab

Aaaa

Gastointestinal

Endocrine

NBV – Dansk Endokrinologisk Selskab

Aaaa

Musculoskeletal

Korte Kliniske Retningslinjer – Dansk Ortopædisk Selskab

Aaaa

Instrukser for læger (Dr.Storm)

Aaaa

Infection and allergy

NBV – Dansk Selskab for Allergologi

Aaaa

Dermatology

Atlas of Dermatology

Aaaa

Psychiatric, psychologic, and social

NBV – Dansk Psykiatrisk Selskab

Aaaa

Paediatrics

NBV – Dansk Pædiatrisk Selskab

Aaaa

Last updated 27 April 2022